RundveeNieuws

NMV: perceelsregistratie blijft problematisch

Ingen/Assen – Met de perceelsregistratie blijven problemen bestaan. Dit stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

De bond heeft de zaak regelmatig aangekaart tijdens overleg met de Dienst Regelingen (DR), maar echt geholpen heeft het volgens NMV niet. Het niet nakomen van toezeggingen, gebrekkige communicatie en een onnauwkeurige meetmethode blijven grote knelpunten.

Uit de binnengekomen klachten blijkt volgens NMV dat DR niet doet wat hij belooft. Zo zou er aan de perceelsgroottes van 2010 (na alle beslissingen op de bezwaar- en beroepschriften) in principe niet meer zou worden getornd. Toch gebeurt dat, stelt NMV. Percelen blijken door DR toch weer kleiner te worden aangemerkt dan in 2010.

Het grootste probleem is dat deze percelen ook niet in de gecombineerde opgave kunnen worden gewijzigd. Het blijft ook onduidelijk wat een boer moet doen die het niet eens is met de door DR weer verkleinde percelen. Wanneer die in de opgave niet kunnen worden gewijzigd, betekent dit dan dat men met kleinere afmetingen akkoord gaat, vraagt de bond zich af. 

DR gaat uit van luchtfoto’s, maar vaak geven die een vertekend beeld van de perceelsgrenzen, doordat er bijvoorbeeld bomen langs perceelsgrenzen staan die een slagschaduw geven. Voor NMV is het onacceptabel dat DR nog steeds niet in staat is om dit soort problemen op een eenvoudige en snelle manier op te lossen. Ook vindt NMV het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie voorschrijft dat perceelsregistratie tot stand moet komen op basis van luchtfoto’s. De praktijk leert dat die onnauwkeurig zijn, waardoor boeren benadeeld worden. GPS-metingen zijn veel nauwkeuriger en worden ook gebruikt bij het kadaster. GPS-metingen zijn ook Europees erkend.