Biogas

Mest en andere (rest)producten zijn te verwerken tot biogas. Dat gebeurt door het proces van vergisting, waarbij bacteriën de mest omzetten tot methaan. Dat product bestaat uit hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide en heet dan biogas. Welke mogelijkheden biedt de vergisting voor jou als ondernemer en wat zijn de laatste ontwikkelingen? Op deze pagina vind je alle artikelen die te maken hebben met biogas.

Artikelen over biogas

Beheer
WP Admin