AkkerbouwAchtergrond

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Telers staan nu voor de keus: wel of niet een aardappelcontract tekenen?

De fritesindustrie heeft de contractprijs met €0,50 tot €1,30 per 100 kilo opgetrokken. De marktprijs is hoog, dus moest de contractprijs ook omhoog. Op internet zijn alweer felle discussies losgebarsten. Vooral (anonieme) vrije kleitelers beschimpen de telers die zo dom zouden zijn hun handtekening onder een aardappelcontract te zetten. Vrije telers verdienen nu immers goud geld met hun vrije aardappelen. Contractboeren zouden geen echte ondernemers zijn, maar loonslaven van de fritesindustrie.
Dit jaar zijn vrije telers inderdaad spekkoper. Maar of dat volgend jaar ook zo zal zijn, is koffiedik kijken. Zo is al het pootgoed voor vroege aardappelen al vrijwel uitverkocht. Gelegenheidstelers, vooral in België, hebben eurotekens in de ogen gekregen bij de hoge marktprijzen van nu en besluiten eens (af land) aardappelen te gaan telen. De eerste Premières zullen goed aan de prijs zijn, maar als de bulk op de markt komt, zakt de prijs in.
Een tweede punt van zorg is de grote areaalgroei in België. De afgelopen twee jaar groeide het aardappel-areaal daar 26 procent en deze groei lijkt door te gaan. Ook in Nederland staat een nieuwe categorie telers klaar voor de fritesaardappelteelt: de Noord-Nederlandse teler van zetmeelaardappelen. De zetmeel-steun wordt in 2012 losgekoppeld van de teelt. Avebe wil dan 20 procent minder contracteren. Er komt dan dus areaal vrij. Het ligt voor de hand dat daar dan frites- of pureeaardappelen voor de vlokken opkomen. De telers hebben er de mechanisatie al voor. De eerste zetmeeltelers hebben zich al bij de fritesindustrie gemeld.
Dus of volgend jaar de marktprijs weer zo hoog zal zijn? Niemand heeft een glazen bol waar de toekomst in te zien is, maar de voortekenen zijn niet gunstig. Maar misschien is er opnieuw een misoogst en worden de aardappelen opnieuw duur. Aan de teler de keus of hij nu een deel van zijn aardappelen al vastlegt op contract of niet. Daar is hij ondernemer voor.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin