AlgemeenAchtergrond

Nieuwe richtlijn natriumbemesting van grasland

Een waarde van rond de 2,5 gram natrium per kilo drogestof in gras lijkt optimaal voor melkvee voor een maximale grasopname.

Dat blijkt uit onderzoek van Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen UR Livestock Research.

Om te kunnen sturen op een gewenst natriumgehalte is een nieuw bemestingsadvies ontwikkeld. Daarin wordt rekening gehouden met de natrium-, kalium- en magnesiumtoestand van de grond, maar ook in de bemesting.

Natrium is van invloed op de smakelijkheid van gras en heeft invloed op de grasopname en melkproductie. Op grond van een voerproef, waarbij graskuil met verschillende natriumgehalten is gevoerd, lijkt een natriumgehalte van 1,8 tot 2,8 gram per kilo drogestof optimaal.

Beheer
WP Admin