AlgemeenAchtergrond

Nieuwe regels biologische mest

De regels voor het gebruik van dierlijke mest zijn per 1 april 2006 gewijzigd. Dat heeft het bestuur van Stichting Skal besloten op advies van het Overlegorgaan Biologische Regelgeving. De Skal-Certificatiegrondslagen zijn hiertoe inmiddels aangepast.

Skal is de organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Ze doet dat door middel van inspectie en certificatie. Wanneer men dierlijke mest gebruikt, dan gelden met ingang van 1 april de volgende regels. Gebruikt men minder dan 35 kg stikstof per hectare per jaar dan moet alle dierlijke mest van biologische oorsprong zijn. Is het gebruik meer dan 35 kg stikstof per hectare per jaar dan moet tenminste 35 kg hiervan afkomstig zijn van biologische dierlijke mest. Het overige deel mag van gangbare oorsprong zijn.

Meer informatie Bekendmaking op website SKAL

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin