AlgemeenAchtergrond

Nieuwe normbedragen waardering verpachte grond in box 3

Ieder jaar stelt het Platform Landelijke Landbouwnormen de uitgangspunten en normen vast voor de waardering van verpachte gronden in box 3. De bedragen voor de aangifte van het jaar 2007 zijn vastgesteld. De normen vormen een voor de praktijk eenvoudige en handige maatstaf om verpachte landbouwgronden te waarderen.

Met behulp van twee tabellen kan op een praktische manier de waarde van verpachte gronden berekend worden. Als een verpachter het met de uitkomst van de berekening niet eens is, stelt de Belastingdienst de waarde vast op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden.

Tabel 1 Normwaarde onverpachte gronden box 3 (per hectare)

Provincie 1 januari 2007 31 december 2007
Groningen €20.800 €23.300
Friesland €21.000 €22.100
Drenthe €18.700 €19.400
Overijssel €28.200 €28.300
Gelderland €30.600 €31.200
Flevoland €38.500 €42.100
Utrecht €33.900 €40.200
Noord-Holland €25.800 €27.300
Zuid-Holland €32.400 €33.700
Zeeland €28.300 €28.100
Noord-Brabant €35.000 €35.100
Limburg €32.900 €30.300

Tabel 2 Normwaarde verpachte gronden box 3 (als percentage van tabel 1

Soort pacht % per
1-1-2007
% per
31-12-2007
Niet eindig 45 50
Eindig    
Met een resterende looptijd tot 20 jaar   50
met een resterende looptijd tot 19 jaar   52,50
met een resterende looptijd tot 18 jaar   55
met een resterende looptijd tot 17 jaar   57,50
met een resterende looptijd tot 16 jaar   60
met een resterende looptijd tot 15 jaar   62,50
met een resterende looptijd tot 14 jaar   65
met een resterende looptijd tot 13 jaar   67,50
met een resterende looptijd tot 12 jaar 70 70
met een resterende looptijd tot 11 jaar 72,50 72,50
met een resterende looptijd tot 10 jaar 75 75
met een resterende looptijd tot 9 jaar 77,50 77,50
met een resterende looptijd tot 8 jaar 80 80
met een resterende looptijd tot 7 jaar 82,50 82,50
met een resterende looptijd tot 6 jaar 85 85
met een resterende looptijd tot 5 jaar 87,50 87,50
met een resterende looptijd tot 4 jaar 90 90
met een resterende looptijd tot 3 jaar 92,50 92,50
met een resterende looptijd tot 2 jaar 95 95
met een resterende looptijd tot 1 jaar 97,50 97,50

De waardering geldt overigens uitsluitend voor verpachte gronden in box 3 Wet inkomstenbelasting 2001. Verder is de waardering slechts van toepassing als sprake is van gronden (los grasland, los bouwland en de cultuurtoestanden tuinland en boomgaard) die ten behoeve van de landbouw worden gebruikt conform de achtergrond van de gegevens, zoals de Dienst Landelijk Gebied (DLG) deze hanteert bij de samenstelling van het Landelijk prijsoverzicht per provincie. Hier zijn niet inbegrepen gegevens over transacties van grond aansluitend aan de huiskavel, erf, bollengrond, land geschikt voor bollen, grond voor stadsuitbreiding en recreatie enzovoorts. Voor de gronden aangehaald in de vorige zin zijn de normen niet van toepassing.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Landelijke landbouwnormen 2007

Meer informatie Belastingdienst.nl (publiceert binnenkort de normen voor verpachte grond in box 3)

Beheer
WP Admin