PluimveeNieuws

Nieuwe antibiotica-kritiek overheid Noordrijn-Westfalen op vleespluimveehouderij

Düsseldorf – Nieuwe onderzoeksresultaten van het landbouwministerie in Noordrijn-Westfalen (NRW) inzake mateloos en mogelijk illegaal gebruik van antibiotica in de vleespluimveehouderij stuiten bij de georganiseerde landbouw in de deelstaat op weinig begrip.

De NRW-studie, gebaseerd op begin dit jaar door middel van in 42 stallen van 40 bedrijven uitgevoerde drinkwatertests, geeft aan dat in 26 daarvan resten van antibiotica zijn gevonden. Gedeeltelijk betreft het antibiotica die zonder bemiddeling van een veterinair zijn ingezet. Bij de presentatie van de resultaten eerder deze week kondigde landbouwminister Johannes Remmel aan dat bekeken zal worden in hoeverre in bepaalde gevallen sancties zullen moeten worden toegepast tegen de bedrijven.

Het Landwirtschaftsverband Westfalen-Lippe toont zich echter niet onder de indruk. ”Als er overtredingen zijn begaan, moeten die worden vervolgd. Maar als blijkt dat daarvoor geen aanleiding is, dan is de kritiek gerechtvaardigd dat door de voortdurende bekendmaking van dit soort onderzoeksresulaten bij de bevolking de indruk wordt gewekt dat de meeste pluiveehouders gewetenloos en op onverantwoordelijke wijze antibiotica inzetten,” legt voorzitter Johannes Röring uit.

Vorig jaar publiceerde NRW ook al een antibiotica-onderzoek over de vleeskuikenhouderij. Daarmee wilde bewindsman Remmel aantonen dat de inzet van antibiotica in deze bedrijfstak eerder regelmaat is dan uitzondering. De nieuwe studie is daarvan een ‘verdieping’, aldus het ministerie.

Beheer
WP Admin