AlgemeenAchtergrond

Nieuwe aardbeienkas met sturing kasklimaat

Tussen Kerst en Nieuwjaar start aardbeiteler Marcel Dings in Belfeld met een verse teelt aardbeien in een nieuwe kas van 6 hectare.

Met de uitbreiding is de bedrijfsoppervlakte verviervoudigd. De nieuwe kas is voorzien van technische voorzieningen om het kasklimaat beter te kunnen sturen. Op het bestaande bedrijf is in 2007 één afdeling ingericht met een systeem voor sturing van de relatieve vochtigheid door middel van hogedrukverneveling en wordt gebruik gemaakt van verticale ventilatoren (airco-breeze). In een andere afdeling zijn er ook nog luchtbehandelingskasten geplaatst en het geheel wordt gestuurd volgens het Aircokasprincipe. De nieuwe kas is ingericht op basis van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.

Aanstaande vrijdag 7 november wordt bij Dings rond het thema teeltsturing bij aardbeien een bijeenkomst gehouden in het kader van een project ‘klimaat sturing bij aardbeien’. Dit project wordt uitgevoerd door DLV- plant en Groeiservice en wordt mede gefinancierd door het PT.

Aan de orde komen onder andere het gebruik van verticale ventilatoren, hoge druk verneveling en mechanische kaskoeling. Tevens zal de meerwaarde van plantemperatuurmetingen met een infraroodcamera worden toegelicht. Teler Dings geeft een toelichting op de achtergronden en zijn ervaringen met de geïnstalleerde sturingssystemen. Verder worden de proefafdelingen (met luchtbehandeling, verticale ventilatoren en hogedrukverneveling) bezocht. De middag wordt afgesloten met een forumdiscussie toegespitst op de (on)mogelijkheden, de noodzaak en het rendement van de gepresenteerde ontwikkelingen.

De bijeenkomst start om 13.30 uur bij Dings Aardbeien BV, Soerbeekweg 21 in Belfeld.