AlgemeenAchtergrond

Nieuw kwaliteitssysteem voor FrieslandCampina

Het nieuwe kwaliteitssyteem dat de leden-melkveehouders van FrieslandCampina vanaf 1 januari 2010 gaan gebruiken krijgt de naam Foqus.

In het kwaliteitssysteem staan de voorwaarden waaraan de leden van de coöperatie, als het gaat om de melk, de koe, het productieproces op de boerderij en de zorg voor de omgeving, mogen en moeten voldoen. Dat meldt de zuivelonderneming op haar website.

Al eerder maakte de onderneming bekend dat aan de basis van de regeling vier ‘bouwstenen’ staan. De melkwinning en bewaring, de koe (huisvesting, gezondheid, middelengebruik), het bedrijfsproces (met name voer en water) en de omgeving (vooral weidegang). Op basis van deze zaken wordt de kwaliteit van product en productie op veebedrijven beoordeeld.

Voor Nederland gaat het om specifieke regelingen van FrieslandCampina. Voor leden in Duitsland en België sluit de zuivelonderneming zo veel mogelijk aan bij al bestaande nationale systematiek. Voorbeelden hiervan in Duitsland en België zijn respectievelijk QM-Milch en IK.

Voor elk van de kwaliteitsthema’s bestaan doelen en voorwaarden. Ook zijn er een aantal optionele punten opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het optionele weideprogramma.

Biologische melk, Campinamerkmelk en Waddenmelk vallen niet onder het bereik van de regeling. Voor de genoemde melk gelden wel alle standaardkwaliteitseisen, zoals die ook gelden voor de gewone ledenmelk, maar de plussen voor deze systemen vallen niet binnen het eisenpakket. Weidemelk valt er als vrijwillig pakket wel onder.

Voor de regeling moeten zowel de ex-leden van Friesland Foods als die van Campina een beetje aanpassen. Zo geldt á la Campina een positieve lijst van goedgekeurde veevoerleveranciers en verdwijnen de standaardcontracten die van Friesland Foods bekend zijn.
Bij diergezondheid kunnen oud-Campina-leden voortaan ook gebruikmaken van de Continue Bedrijfsmonitoring.

Beheer
WP Admin