AlgemeenAchtergrond

Nieuw besluit omzetbelasting houden van paarden

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over het verlaagde omzetbelastingtarief van 27 september 2007, nummer CPP2007/536M geactualiseerd.

Het besluit gaat over de reikwijdte en de toepassing van Tabel I waarin het lage tarief is opgenomen. Een voor de agrarische praktijk erg belangrijke wijziging gaat over het in pension houden van paarden.

Volgens het aangepaste besluit kan de prestatie van het in pension houden van paarden in drie delen worden gesplitst:

– te weten de verzorging en voeding (algemene tarief van 19 procent)
– de verhuur van de paardenbox (vrijgesteld)
– en de instructie en training met het gebruik van de rijaccommodatie als het gelegenheid geven tot sportbeoefening (verlaagde tarief van 6 procent).

De bewindsman geeft in dit besluit richtlijnen voor de toerekening van de vergoeding aan de te onderscheiden prestaties.

Verder is een aantal posten inhoudelijk gewijzigd. Zo is het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming per 15 september 2009 onder het verlaagde BTW-tarief gerangschikt. Ook is het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen per 1 januari 2010 onder het verlaagde tarief gebracht.

Het besluit treedt op 6 januari 2010 in werking en werkt terug tot en met 4 januari 2010. Sommige onderdelen treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. De wijziging in post b 8 inzake het schilderen en stukadoren van woningen treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 15 september 2009.

Meer informatie:
Staatssecretaris van Financiën, 4 januari 2010, nr. DGB 2010/4M, Stcrt. 2010, 24

Beheer
WP Admin