AlgemeenAchtergrond

Niet zwaarder maar lichter

Akkerbouwers wijken uit naar zware, grote rupstrekkers. Maar is dit de juiste weg?

Voor de eeuwwisseling zag je sporadisch een zware rupstrekker. Meestal was het dan een loonwerker die met een kilverbord grond egaliseerde. Zelden werd de trekker gebruikt voor echt boerenlandwerk. Maar de afgelopen jaren begonnen trekkers met rubberen rupsen aan een opmerkelijke opmars. Ze worden ingespannen voor ploegen, zaaicombinaties en bollenplanters. Naar schatting rijden nu 60 rupstrekkers over de Hollandse akkers.
Sinds de rubberen rups in 1995 zijn intrede deed, heeft het voertuig zich technisch flink ontwikkeld specifiek voor landbouwtoepassingen. Dat leidde mede tot de recente invasie in onze polders, maar is bovenal een bode van schaalvergroting in de akkerbouw.
De voornaamste reden dat grote akkerbouwers van hun traditionele wieltrekkers afstappen, is de noodzaak met grotere, dus zwaardere machines efficiënter te kunnen werken. Om hun kostbare bodemstructuur niet nog meer geweld aan te doen, wijken zij nu uit naar rupsen. „Op losse grond in het voorjaar is het rijden door de minieme insporing van de rupsen een feest”, aldus een blije rupsgebruiker in deze Boerderij.
De vermeende bodemvriendelijkheid van een ‘rups’ moet echter niet overdreven worden. Als het er op aan komt, tonen onderzoeken slechts beperkte verschillen met een trekker voorzien van grote lagedrukbanden.
Ondanks de toenemende schaalvergroting blijft het hier, vergeleken met akkerbouwers in de VS, tuinieren. In plaats van brute pk’s, zijn de intensief belaste Nederlandse percelen eerder gebaat bij een technologisch hoogwaardige mechanisatie. Niet zwaarder, maar slimmer en lichter. Zoals in 1995 een Noorse universiteit een aluminium trekker ontwikkelde. Niet gemaakt om zeer zware lasten te trekken, maar meer om slimme machines te dragen en aan te drijven. De 100 pk sterke Envirotrac 2000 woog slechts 3.000 kilo; minder dan de helft van een normale trekker. Dat draagt de bouwvoor liever dan een 17 ton zware rupstrekker.

Beheer
WP Admin