AlgemeenAchtergrond

Niet zo somber

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landbouwtelling hebben altijd iets onheilspellend in zich.

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven neemt volgens de jongste gegevens met gemiddeld zes per dag af.

In totaal waren er daardoor 3 procent minder primaire agrarische bedrijven dan bij de vorige momentopname van het CBS. De langjarige trend wordt echter niet gekeerd: al sinds vele jaren ligt de afname op dit niveau. Die gelijkmatigheid voorkomt ernstige verstoringen op bijvoorbeeld de grondmarkt.

De achteruitgang is ook niet onlogisch, gegeven de economische en sociografische omstandigheden. Neem alleen al het feit dat een zeer groot aantal boeren en tuinders niet over een opvolger beschikt. En tel daarbij op dat de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleider hoog is.
Uit andere CBS gegevens zijn gelukkig positievere conclusies te trekken. Zo blijft het agrarisch areaal met 2 miljoen hectare nagenoeg gelijk. De grond blijft in landbouwhanden; de blijvers groeien door.

De naam van Nederland als landbouwnatie wordt hooggehouden door toekomstgerichte, professionele ondernemers. De groep die wel in het bedrijf stapt, blijkt hoog opgeleid, innovatief en vindt nieuwe inkomensbronnen. De CBS-cijfers zijn dus niet zo somber als ze lijken.

Beheer
WP Admin