AlgemeenNieuws

Niet duidelijk of alle sectoren antibioticadoelen hebben gehaald

Utrecht – De varkenshouderij heeft over 2011 het antibioticagebruik volgens de doelen verlaagd. Over de overige sectoren lijkt nog weinig zinnigs te zeggen. Dat blijkt uit een gepubliceerde ‘signalering 2’ van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

De SDa heeft de gebruiksgegevens over 2011 van 6.927 varkensbedrijven, 2.125 kalverhouderijen en 732 pluimveebedrijven ontvangen. De aanlevering van de gebruikscijfers van rundveebedrijven zal in een later stadium gebeuren omdat deze sector pas in 2012 is begonnen met de registratie. Hierdoor is er nog geen zinnig woord te zeggen of de rundveehouderij de reductiedoelen van 20 procent in 2011 (ten opzichte van 2009) heeft gehaald.

De SDa heeft met de rundveesector afgesproken dat in juli 2012 de gereigsteerde gebruiksgegevens over de eerste helft van 2012 zullen worden aangeleverd. Dan kan er een eerste analyse van gebruiksreducties worden gemaakt en per subcategorie (melkvee, jongvee, zoogkoeien en vleesstieren) benchmarkindiactoren worden vastgesteld.

De SDa prijst de hoge aanlevering van gegevens van de kalverhouderijen (99 procent). Omdat de onderverdelingen die de SDa heeft gemaakt voor deze sector (blankvleesbedrijven, rosé-startbedrijven, rosé-afmestbedrijven en rosé gesloten bedrijven) afwijkt van de LEI-rapportages (die van gemiddelde waarden uitgaat van de gehele vleeskalverhouderij) kan nog niet worden berekend of de doelen over 2011 zijn gehaald. Hier wordt aan gewerkt.

De SDa is ook tevreden over de aanlevering van gebruiksgegevens vanuit de varkenshouderij. Hieruit blijkt dat zowel bij zeugen en biggen als bij vleesvarkens het gemiddelde gebruik onder de streefwaarde ligt van de SDa (20 dierdagdoseringen per dierjaar voor zeugen en biggen en dertien dierdagdoseringen per dierjaar voor vleesvarkens) voor 2011. De aanlevering van gegevens van vleeskuikenbedrijven was ook hoog. Of de streefwaarde over 2011 is gehaald is nog niet te zeggen omdat de pluimveesector het antibioticagebruik uitdrukt in behandeldagen en niet in de door SDa gehanteerde systematiek van dierdagdoseringen per dierjaar. Wel kon worden gezegd dat de spreiding in mate van antibioticagebruik groot is op vleeskuikenbedrijven.

Het opstellen van de streefwaarden (benchmarkindicatoren) voor 2012 voor alle sectoren zijn nog niet bekend. Deze zullen naar verwachting in juni worden gepubliceerd door de SDa.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin