AkkerbouwAchtergrond

‘Niet alle erosiemaatregelen werken’

Akkerbouwer Harold Schnackers in Landgraaf doet mee aan het project Bodembreed. ”In Zuid-Limburg geldt de erosieverordening. Maar de zin van sommige maatregelen is niet duidelijk. Soms is ploegen beter dan een niet-kerende grondbewerking.”

Waarom doet u mee aan het project Bodembreed?
”Ik heb stage gelopen op de proefboerderij in Wijnandsrade. Ik werd geboeid door de onderzoeken naar het beperken van erosie in Zuid-Limburg.”

Wat doet u op uw akkerbouwbedrijf om erosie tegen te gaan?
”Wij hebben een jaar of tien geleden een pennenfrees aangeschaft waar een zaaimachine op zit. De frees vervangt de ploeg, maar toch ploeg ik sommige percelen liever. We zaaien als groenbemester gele mosterd na het graan. Als daar volgend jaar uien op komen, ploeg ik de mosterd liever onder dan dat ik het bewerk met de frees. Ploegen onderdrukt het onkruid. En door de frees ontstaat een te droog zaaibed voor uien. Dat kost opbrengst.”

Een voordeel van niet-kerende grondbewerking is toch dat er minder arbeid nodig is?
”Dat voordeel zie ik in de praktijk niet. Ploegen en eggen/zaaien doe je in twee werkgangen. Frezen en zaaien kun je in één werkgang doen. Maar je moet in de winter de gele mosterd klepelen. Als er een storende laag is, moet je apart met een woeler door het perceel. En na het frezen moet je vaak een onkruidbespuiting uitvoeren, die je op een geploegd perceel achterwege kunt laten. Wat dat betreft heeft ploegen ook een milieutechnisch voordeel.”

Wat zou in het project Bodembreed verder moeten worden onderzocht?
”De erosieverordening geldt voor percelen met een helling van meer dan 2 procent. Op sommige percelen is die grens moeilijk vast te stellen. Daar moet meer duidelijkheid over komen. Daarnaast zie ik geploegde percelen waar geen erosie voorkomt en gefreesde percelen waar de grond wel afspoelt. Het project kan zich verdiepen in de vraag of ploegen soms niet beter is dan een niet-kerende grondbewerking.”

“Nadeel van de frees is ook dat de grond slempgevoeliger wordt. Na de aardappelteelt moet je na het frezen wintertarwe zaaien in fijne zeefgrond. Dat maakt de grond slempgevoelig. Daardoor komt de tarwe minder goed op. Zo’n perceel zou je altijd moeten kunnen ploegen. Verder pleit ik voor meer onderzoek naar het verschijnsel dat zware grond die ieder jaar wordt gefreesd, na een paar jaar steeds minder goed uitzeeft tijdens het rooien.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin