AlgemeenAchtergrond

NFO: geen financiering fruitrasonderzoek PPO

Zoetermeer – De Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO wil geen collectieve middelen inzetten voor gebruikswaarde onderzoek van nieuwe appelrassen. Sinds januari stopte Inova Fruit al de financiering van deze selectie-activiteiten door het onderdeel Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Dat onderdeel test nieuwe rassen op eigenschappen voor teelt en consument.

NFO ziet nu geen reden om de collectieve financiering via het PT te laten uitvoeren. Daar is wel veel discussie over gevoerd binnen de NFO. De leden vinden een goede selectie van nieuwe rassen met goede eigenschappen belangrijk voor de sector.

Volgens NFO-voorzitter Johan van Haarlem zijn er vrijwel geen vrije introducties meer en doen marktpartijen onderzoek zelf. Nieuwe rassen worden immers veelal door een keten van raseigenaar, boomkwekers en afzetorganisaties op de markt gebracht. Volgens Van Haarlem gaat het om circa 100.000 euro per jaar. Het onderdeel van WUR kon nog niet zeggen wat dat betekent voor de organisatie in Zetten.

De beslissing staat los van de rasontwikkelingsactiviteiten die het WUR-onderdeel PRI voor de sector doet. Het is de bedoeling dat deze activiteiten door de sector worden overgenomen in nieuwe rassenbedrijf Sprinquest.

Beheer
WP Admin