AlgemeenNieuws

Nevedi zoekt naar rol in mestverwerking

Rotterdam – De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) gaat onderzoeken of ze kan bijdragen aan centrale coördinatie van collectieve mestverwerking. Dat heeft het bestuur van de organisatie besloten.

Nevedi vindt mestverwerking een verantwoordelijkheid van de hele keten en daarom onderzoekt de vereniging haar mogelijke rol bij coördinatie van initiatieven en geldstromen. De organisatie constateert dat de vele versnipperde initiatieven ketenregie wenselijk maken. Bij besteding van geld is regie nodig, omdat verschillende financieringsbronnen de projecten los van elkaar beoordelen. Het geld kan efficiënter worden ingezet, verwacht Nevedi.

“Wij zien dat er verspreid in het land allerlei losse initiatieven zijn. Maar die komen niet van de grond door gebrek aan coördinatie”, zegt Henk Flipsen, directeur van Nevedi. Hij en zijn aangesloten leden vrezen dat daardoor het nagestreefde evenwicht op de mestmarkt in 2015 niet tot stand komt.

Nevedi wil onderzoeken hoe de organisatie naast LTO, die al bezig is met aanbrengen van structuur in de mestverwerking, kan helpen als ketenpartner. “Naast de voerindustrie zouden ook de zuivel- vlees en pluimvee-industrie hun rol kunnen onderzoeken”, aldus Flipsen, die daar nadrukkelijk ook de detailhandel aan toevoegt. “Die heeft er ook belang bij de consumenten te kunnen vertellen dat zijn producten op een schone manier zijn voortgebracht. Iedereen heeft baat bij een collectieve aanpak.”

Een belangrijk punt bij het samenbrengen van ketenpartners is de vorming van een startkapitaal om in mestverwerking te investeren. Financiering van de mestverwerking is nu een groot struikelblok en een belangrijke verklaring voor het uitblijven van voldoende mestverwerkingsinstallaties. Flipsen stelt dat alle ketenpartners aan het startkapitaal zullen moeten bijdragen.

Al eerder heeft de diervoederorganisatie het voortouw genomen bij het terugdringen van het mestoverschot. Vorig jaar maakte ze in een convenant met de aangesloten diervoederbedrijven en met LTO afspraken om het fosfaatgehalte in rundveevoeders te verlagen. Doel is de fosfaatuitscheiding van de melkveehouderij voor 2013 met 10 miljoen kilo te verminderen. Volgens Flipsen heeft dat convenant resultaat. In 2011 is meteen al een slag gemaakt van 5 miljoen ton; hij heeft goede hoop dat deze reductie ook in 2012 wordt gehaald. “Al wil ik niet te vroeg hoera roepen.”

Beheer
WP Admin