AlgemeenAchtergrond

Nefyto niet blij met nieuwe richtlijn

Het voorstel tot herzie­ning van de Europese gewasbe­schermingsmiddelenrichtlijn is niet goed gevallen bij Nefyto. De belan­genorganisatie van de agrochemi­sche industrie vreest dat de voorge­stelde regels belemmeringen op­werpen voor innovatieve middelen.

Beheer
WP Admin