AlgemeenNieuws

Nederlandse voedingsprijzen hoger dan in 2011

Voorburg – De Nederlandse prijzen voor voedingsmiddelen lagen in augustus gemiddeld 1,3 procent hoger dan een jaar eerder. De voedselprijs ligt 0,4 procent lager dan in juli. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijs voor de categorieën oliën en vetten en groenten als ook aardappelen is volgens het CBS gedaald met respectievelijk 1,9 en 1,2 procent. De prijs voor vlees ligt 2,4 procent hoger dan vorig jaar en ook 2,5 procent hoger dan in juli. Voor melk, kaas en eieren liggen de percentages op 2,1 en 1,6 procent. De prijs voor brood en graanproducten ligt ongeveer 1,5 procent hoger dan zowel vorige maand als vorig jaar.

De inflatie komt volgens de Europees geharmoniseerde methode in Nederland uit op 2,5 procent. Daarmee ligt de prijsontwaarding duidelijk boven een niveau van onder maar vlakbij de 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) als wenselijk acht. In de Eurozone komt de inflatie uit op 2,6 procent. Normaliter noopt het inflatieniveau tot een renteverhoging maar nu ziet de ECB hier vanaf om de economie niet te schaden.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin