AlgemeenAchtergrond

Nederlandse kweker zit niet op rozen

Rozen zijn onverminderd populair, maar ze komen steeds minder vaak uit eigen land, blijkt uit een rapport van het Productschap Tuinbouw. Bloemen uit verre en warme landen, vooral Kenia en Ethiopië, drukken de Nederlandse uit de markt.

In Aalsmeer gingen vorig jaar 3,5 miljoen rozen langs de veilingklok, tegenover 3,2 miljoen tien jaar eerder. Het aantal rozen uit eigen land nam echter af van 1,9 miljoen naar 1,1 miljoen en dat ging gepaard met verdubbeling van de import van 1,2 miljoen naar 2,4 miljoen stelen.

Het aantal hectaren dat gebruikt werd voor rozen nam in Nederland in die tijd met meer dan 40 procent af van 932 naar 532. Het aantal rozenkwekers daalde nog harder: van 765 naar 265. Dit is voor een deel te verklaren door schaalvergroting en concentratie van bedrijven. De afname van het aantal rozenkwekers tot ongeveer een derde van het aantal van tien jaar geleden was veel groter dan die in de hele sector van de snijbloemen.

Uit het rapport van het productschap komt naar voren dat de prijs een belangrijke rol speelt bij het wel of niet kopen van rozen, maar ook dat bloemisten de Nederlandse rozen waarderen om een betere houdbaarheid en het mooier opengaan. Uit de cijfers blijkt verder dat de consument steeds meer de grote rozen is gaan kopen. De ,,kleinbloemigen” zijn minder in trek zijn en dat geldt ook voor de trosrozen.

Beheer
WP Admin