AlgemeenAchtergrond

‘Nederlandse controle op perceelsopgave rammelde’

De Nederlandse controle op de perceelsopgave liet te wensen over.

Dat blijkt uit de toelichting van de Commissie bij haar besluit om uitgekeerde landbouwsteun terug te vorderen.In een Kamerbrief, eind vorige week, suggereert minister Gerda Verburg dat de fout vooral ligt bij de boeren; zij moeten het bij Dienst Regelingen geregistreerde (bruto) areaal corrigeren voor ’niet subsidiabele elementen’, zoals sloten en houtwallen.

De Commissie schrijft de gebreken toe aan het Nederlandse perceelsregister. Zo werden beschikbare gegevens over niet-subsidiabele gronden niet gebruikt.Bij kleine verschillen (minder dan 3 procent) tussen opgegeven areaal en register, besloot Nederland niet te controleren; EU-regels staan dat niet toe. Volgens de Commissie onderschatte Nederland de verschillen tussen perceelsopgave en -register.

Op grond hiervan vordert Brussel 16,6 miljoen euro terug van Nederland voor te veel uitgekeerde steun in 2005-2007. Nederland betwist dit bedrag niet. De uitkomsten van een nieuwe inspectie, begin dit jaar, over de periode na 2007 wil LNV noch de Commissie vrijgeven.

Beheer
WP Admin