AlgemeenAchtergrond

Nederlands product praktisch altijd schoon

Nederlandse groente en fruit voldoen praktisch altijd aan de wettelijke residunormen, blijkt uit de jongste onderzoeksgegevens van de Voedsel en Waren Autoriteit.

De VWA bemonsterde in de periode van juli 2007 tot en met juli 2009 in totaal 2.038 Nederlandse producten. In 1,5 procent van de gevallen was er sprake van overschrijding van de wettelijke norm voor bestrijdingsmiddelen. In de 2.038 monsters werden gemiddeld 1,3 verschillende middelen aangetroffen per monster.

Van alle Nederlandse producten worden gemiddeld de meeste overschrijding gevonden in uien. In één geval was sprake van overschrijding van de gezondheidsnorm. Dat betrof de vondst van methomyl op Nederlandse komkommers. In totaal werden 5.444 monsters genomen van producten uit achttien landen. Alleen in Duitse en Nieuw-Zeelandse monsters werden geen overschrijdingen gevonden.

De meeste overtredingen zijn gevonden bij Thaise groente en fruit. In 54,4 procent van de gevallen was sprake van normoverschrijdingen. Andere risicolanden zijn India en Brazilië. De VWA kondigt dan ook aan extra te controleren op producten uit die landen.

Beheer
WP Admin