AkkerbouwOpinie

Nederlands beleid kan wereldeconomie groener maken

Nederland kan een sleutelrol spelen in de vergroening van de wereldeconomie. Bureau Schuttelaar & Partners en onderzoekers van Wageningen Universiteit zien ons land als kraamkamer van gewassen die kunnen dienen als grondstof in bijvoorbeeld bouwmaterialen. ”Maar om economische kansen te verzilveren, moet de overheid het voortouw nemen.”

Het opraken van olie en gas gaat onze kijk op landbouw en planten ingrijpend veranderen. Een boerenakker is nu nog een plek met gewassen die ’s avonds op ons bord liggen, of worden verwerkt in veevoeder. Zoals dat al eeuwen gaat.

Maar planten bieden ons veel meer. Biobrandstoffen en grondstoffen voor plastics, piepschuim, verf, cosmetica en medicijnen bijvoorbeeld. Ook kan akkerbouw de groeiende wereldbevolking veel meer duurzame en hoogwaardige eiwitten leveren. Die overgang naar een biobased economy krijgt de komende decennia vorm.

De Sociaal Economische Raad adviseerde het kabinet in het rapport ’Meer chemie tussen groen en groei’ om ’stevig in te zetten op de ontwikkeling van de biobased economy’. Nederland kan daarin wereldwijd een sleutelrol spelen. Onze hoogontwikkelde agro-industrie en chemiesector zijn internationaal sterke troeven. Het aanjagen van biobased economy in Nederland kan ’resulteren in inkomensgroei in een aantal sectoren en nieuwe werkgelegenheidsperspectieven’, concludeert de SER. Zodra het kabinet wat meer financiële ruimte heeft, moeten volgens het adviesorgaan ’meer middelen worden uitgetrokken’ voor innovaties.

Het is te hopen dat het kabinet het advies ter harte neemt – is het niet uit milieu-overwegingen dan toch uit economische motieven. Biobased innovaties blijven te vaak steken in het laboratorium. Toch ligt succes voor het grijpen. DSM laat dat zien met zijn Ecopaxx-bioplastics. En het Nederlandse bedrijf Avantium werd vorig jaar verkozen in de prestigieuze Global Cleantechlijst van The Guardian. Dat zijn helaas uitzonderingen.

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) heeft daarom in een recent advies aan het ministerie van ELI veelbelovende concepten uitgewerkt waarmee Nederland de regie kan pakken. Uitgangspunten zijn onze toonaangevende positie in de plantenveredeling en de kansen om die aan de agro- en chemiesector te koppelen. De wereldmarktleiders in veredeling van groenten, aardappelen, siergewassen en grassen zitten namelijk in Nederland. Die troef moeten we uitspelen, want plantenveredeling is cruciaal voor de transitie van een petro- naar een biobased economy.

Kansrijke businesscases zijn bijvoorbeeld verbeterde aardappel- en suikerbietenrassen met grondstoffen voor coatings en bouwmaterialen. Ook veelbelovend is olie uit de goudsbloem (calendula) en bolletjeskool (crambe) voor verven, smeermiddelen en houtverduurzaming.
Verder heeft algenkweek grote potentie.

Met dergelijke concepten verkrijgt Nederland een zeer strategische positie als kraamkamer voor biobased gewassen. Dankzij het kwekersrecht vloeien de licentie-inkomsten terug gewassen ook worden geteeld.

Aan groene doelstellingen ontbreekt het niet. De overheid wil dat over negen jaar 20 procent van de Nederlandse behoefte aan energie en chemische grondstoffen uit hernieuwbare bronnen komt. En de chemiesector streeft ernaar om in 2030 de helft van zijn grondstoffen uit gewassen te halen, in plaats van olie en gas.

Maar als we wereldwijd tot de koplopers willen behoren, dan is gericht innovatiebeleid nodig. Chemie en plantenveredeling zijn nog twee gescheiden werelden. De overheid moet daarom het voortouw nemen om die krachten te bundelen en de economische kansen te verzilveren. De groene doelstellingen en visies staan op papier, nu moeten partijen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen en de productieketens vormgeven om de grondstofvoorziening voor de toekomst veilig te stellen.

Andries Koops, onderzoeksleider Plant Research International (PRI) Wageningen UR
Clemens Stolk, specialist plantenveredeling bij adviesbureau Schuttelaar & Partners

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin