Foto: Bertil van Beek AlgemeenNieuws

Nederland haalt EU-normen voor luchtkwaliteit

Nederland haalt de Europese eisen op het gebied van luchtkwaliteit, die zijn vastgelegd in de zogenoemde NEC-richtlijn.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland de doelen behaalt die zijn gesteld voor de vermindering van de uitstoot van ammoniak, fijn stof, methaan, en zwavel- en stikstofoxiden.

NEC-doelen 2020 en 2030

In een samenvatting van het programma over de vermindering van de de luchtvervuilende stoffen staat dat Nederland onder andere door emissie-eisen aan industrie en de landbouw de uitstoot heeft beperkt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in haar Balans van de Leefomgeving vorig jaar geconcludeerd dat de NEC-doelen voor 2020 en 2030 waarschijnlijk worden gehaald. In de berekeningen is nog niet meegenomen wat de effecten zijn van de beëindiging van energiewinning via kolencentrales.

Verbetering van luchtkwaliteit

Ondertussen werkt het kabinet wel aan een verbetering van de luchtkwaliteit om de gezondheidsrisico’s door vuile lucht te verminderen. Daarvoor komt een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Gezondheidswinst staat centraal in het Schone Lucht Akkoord, dat het kabinet wil voorleggen aan de Kamer. Daarbij worden brongerichte maatregelen genomen om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken en lokale maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Beheer
WP Admin