AlgemeenAchtergrond

Nedato verhoogt garantieprijs aardappelen

Coöperatie Nedato verhoogt de garantieprijs voor aardappelen van de oogst van volgend jaar met €1 per 100 kilo.

De garantieprijs komt daarmee op €7 per 100 kilo in de maat 40 mm opwaarts voor levering in week 10. De coöperatie wil het areaal industrie-aardappelen met enkele honderden hectares uitbreiden.

Nedato verwacht dat de akkerbouwers in Europa volgend jaar minder aardappelen gaan telen, zegt directeur Heero Gramsma. “Er zal meer landbouwgrond worden gebruikt voor graan en energiegewassen. Vooral de akkerbouwers die hun bedrijf minder specifiek hebben ingericht op de aardappelteelt, zullen overschakelen op andere gewassen.”

De inkrimping van het aardappelareaal zal beperkt blijven tot enkele procenten, verwacht Gramsma. “Dat verschilt wel per regio. Maar de areaalkrimp biedt wel mogelijkheden voor een goede prijsvorming. We volgen de maktontwikkeling door de garantieprijs te verhogen.”

Er zijn ongeveer 600 telers bij Nedato aangesloten die samen zo’n 6.000 hectare aardappelen telen. Nedato verwerkt totaal zo’n 200.000 ton fritesaardappelen en ruim 100.000 tafelaardappelen. Gramsma: “We willen ons areaal industrieaardappelen uitbreiden met enkele honderden hectares. Het loopt namelijk erg goed op de afzetmarkt.”

De aardappelen moeten met graan concurreren op de akkers, realiseert Gramsma zich. “Telers kunnen nu tarwe telen voor 20 cent per kilo. Met een opbrengst van 10 ton per hectare beuren ze ongeveer 1.000 euro per hectare méér dan in voorgaande jaren. De aardappelprijs moet dan al 2 cent per kilo stijgen om de prijsstijging van tarwe bij te houden.”