AlgemeenNieuws

NBHV en NVV hekelen kritiek Dierenbescherming QLL

Zoetermeer – De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) herkent zich niet in de kritiek van de Dierenbescherming. Volgens voorzitter Piet Thijsse houdt de sector zich aan alle wettelijke normen, die bovendien nergens zo streng zijn als in Nederland.

Vrijdag werd bekend dat de Dierenbescherming uit het bestuur van Quality system Livestock Logistics (QLL) stapt. De organisatie heeft geen vertrouwen meer in het kwaliteitsborgingsysteem voor de veetransportsector. Directeur Frank Dales betoogt dat organisaties zoals de NBHV dierenwelzijnsproblemen ontkennen en bagatelliseren. “Met name het feit dat QLL nog steeds gebruikt wordt voor belangenbehartiging is reden om nu uit het bestuurscollege te stappen”, schrijft hij in een brief.

Thijsse betreurt het vertrek van de Dierenbescherming, en begrijpt het ook niet goed. “Het is absoluut niet aan de orde dat de sector zich niet aan de wet zou houden”, zegt hij in een reactie. “De wet is juist de basis van QLL.” Volgens Thijsse staan er feitelijke onjuistheden in de brief. Zo zou het niet kloppen dat Europa voorschrijft dat er voorafgaand aan export klepkeuringen moet plaatshebben.

“De Dierenbescherming verwijt ons dat we aan belangenbehartiging doen, maar dat doen zij zelf natuurlijk ook. Zij willen wijzigingen aan het transportgebeuren via QLL realiseren. Maar er is al veel geïnvesteerd in verbeteringen en nergens in Europa bestaat een vergelijkbaar kwaliteitssysteem. Toch vindt de Dierenbescherming het nog lang niet genoeg.”

Ook de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV) betreurt het opstappen van de Dierenbescherming. Volgens Theo Duteweert van die organisatie betekent dit dat het draagvlak voor het systeem afneemt. Hij benadrukt bovendien dat er de afgelopen tijd veel vooruitgang is geboekt, juist op de punten die Dales zo belangrijk vindt.

“We zijn al het hele jaar bezig de controlesystematiek te verbeteren”, zegt hij. “De Dierenbescherming is daar ook bij betrokken geweest. Komende donderdag worden in een bestuursvergadering voorstellen hierover besproken. Ik vind het daarom jammer dat net nu afhaken, ik heb daar ook geen begrip voor. Wat willen ze dan? Waarom zijn ze er überhaupt ingestapt?”

Beheer
WP Admin