AkkerbouwNieuws

NAV wil steun voor vezel- en eiwitgewassen

Noordhoek – De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wil dat Nederland steun geeft aan vezel- en eiwitgewassen. Volgens de NAV heeft de overheid daar ruimte voor binnen de regels van de Europese Unie.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Henk Bleker over de inzet van het zogenoemde artikel 68 in de jaren 2011 tot en met 2013. Dit artikel geeft lidstaten de ruimte financiële steun te geven om het milieu te beschermen.

Volgens de NAV voldoen de teelt van vezelgewassen en eiwitgewassen hieraan. ”Maar ze staan helaas niet in de voorstellen van Bleker.”

De teelt van vezelgewassen verdwijnt uit Nederland na het vervallen van de gekoppelde steun, vreest de NAV. ”Uit het oogpunt van biodiversiteit, gezonde vruchtwisseling en CO2-vastlegging in duurzame materialen zijn vezelgewassen waardevol. De NAV ondersteunt het verzoek van de provincie Zeeland de teelt van vezelgewassen in de benen te houden door telers een toeslag te geven van 450 euro per hectare. Dat gaat totaal om een bedrag van 2 miljoen euro per jaar.”

De NAV pleit ook voor steun aan eiwithoudende gewassen. ”Die zijn grotendeels uit de EU verdwenen door de overvloedige import van soja en andere producten uit vooral Brazilië en de VS. Inmiddels heeft de EU slechts een zelfvoorzieningsgraad van 20 tot 30 procent.”

Volgens de NAV passen Frankrijk en Polen de artikel 68-clausule toe en steunen zij telers die eiwitgewassen verbouwen. ”Wij roepen de Tweede Kamer op om de staatssecretaris te bewegen eiwitgewassen te ondersteunen met 300 euro per hectare. Bij een areaal van 10.000 hectare gaat het om een bedrag van 3 miljoen per jaar. De in totaal 5 miljoen euro kan worden gehaald uit het budget van 8 miljoen tot 12 miljoen euro dat Bleker wil reserveren voor precisielandbouw en milieuvriendelijke bewaarplaatsen.”