AlgemeenAchtergrond

NAV: kostprijs aardappelen daalt 1 cent per kilo

De kostprijs voor aardappelen daalt volgend jaar 1 cent per kilo ten opzichte van de oogst van dit jaar.

De telers maken minder kosten voor energie, gewasbescherming en bemesting, heeft de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) berekend.

De grondlasten zijn volgend jaar wat hoger dan dit jaar, zegt NAV-bestuurder Keimpe van der Heide. “De pachtprijzen zijn voor veel telers flink omhoog gegaan. De andere kosten zijn gedaald.”

De kostprijs is berekend inclusief vergoeding voor eigen arbeid van de teler en een rentevergoeding voor het eigen vermogen. Van der Heide: “De arbeidsvergoeding is afgeleid van het tarief dat de bedrijfsverzorging in rekening brengt. De kostprijs is ook inclusief een ondernemersmarge van 15 procent. Als een teler deze vergoedingen en de marge niet rekent, blijft hij op de langere termijn geen teler.”

De beurscommissie in Emmeloord noteert deze week 6,75 tot 8,25 cent per kilo fritesaardappelen. Van der Heide maakt zich zorgen over het gat tussen de kostprijs en de opbrengst van de aardappelen. “De vraag naar aardappelen zal niet toenemen. De concurrentie onder de verwerkers om aan de supermarkten te leveren is groot. Alleen als minder aardappelen worden verbouwd kan de prijs structureel beter worden. Het is ook veel goedkoper om het areaal in te krimpen dan om het overschot aan aardappelen op te kopen en een andere bestemming te geven.”

Beheer
WP Admin