AkkerbouwAchtergrond

Natuurplan voor zetmeelgebied

Aike Maarsingh heeft een natuurplan ontwikkeld voor het aardappelzetmeelgebied. De voormalig LTO-bestuurder wil dat boeren verplicht natuur aanleggen in ruil voor het behoud van zetmeelsteun. ”Het verdwijnen van Avebe is een ramp voor deze regio.”

Wat houdt het natuurplan in?
”Boeren moeten verplicht 10 procent van hun zetmeelaardappel-areaal omzetten in natuur. Bijvoorbeeld als akkerrand of als natuurperceel dat meedraait in de vruchtwisseling. In ruil daarvoor behouden ze de gekoppelde zetmeelsteun. Als een teler stopt met de aardappelteelt verliest hij de natuurtoeslag.”

Wat zijn de voordelen?
”Het kost de overheid geen extra geld ten opzichte van de huidige situatie. De natuurontwikkeling wordt bevorderd. Avebe blijft behouden voor de regio. En roterende natuur in het bouwplan bevordert de bodemgezondheid.”

Waarom komt u met dit plan?
”De toeslagrechten worden volledig ontkoppeld. Het gevaar is dat boeren te weinig zetmeelaardappelen telen. Dan valt Avebe om. Dat is slecht voor de regionale economie. En telers stappen over op consumptieaardappelen. Daar zit die sector niet op te wachten.”

Om hoeveel geld gaat het?
”Het gaat om 40 miljoen euro evenwichtspremie en gekoppelde toeslagrechten. De toeslagen zijn nog voor 60 procent gekoppeld.”

Andere landbouwsectoren vinden het niet erg als geld van de zetmeelsector naar hen gaat.
”Boeren loeren op geld van andere boeren. Jammer. Ik hoef geen geld van de kalverhouderij of de melkveehouderij. Ik wil de zetmeeltoeslagen behouden voor deze regio. De zetmeelaardappelteler krijgt 900 euro per hectare. Dat gaat bij een flatrate naar 300 euro. Dat is een aanslag op het inkomen van de boeren. Je kunt geen zetmeelaardappelen telen voor 3,5 cent per kilo. Bovendien kunnen ze andere gewassen telen en toch de toeslag ontvangen.”

Toch lijkt de politiek wel die kant op te gaan.
”De bedrijfstoeslagen zijn een inkomenscompensatie vanwege de verlagingen van de minimumprijzen die de EU in het verleden heeft doorgevoerd. Het afpakken van inkomenscompensatie noem ik diefstal.”

Wat gaat u met uw plan doen?
”Ik heb het onder de aandacht gebracht van LTO-Noord. Die gaat er verder mee lobbyen.”

Hoe valt uw plan bij boeren?
”Boeren, ook de veehouders, hebben geen idee wat op ze af komt na de herziening van het landbouwbeleid. Er dreigt een enorme inkomensval. Ook de samenleving moet zich realiseren welke desastreuze gevolgen dat heeft voor het platteland. Gelukkig heeft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw gezegd dat hij wacht op plannen uit de regio om de verandering van het landbouwbeleid op te vangen. Mijn natuurplan past daar mooi in.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin