AlgemeenAchtergrond

Natuur blijkt boerengrond

Terreinen die door de provincie zijn aangewezen als natuurcompensatie, zijn in de praktijk soms gewoon landbouwgrond. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer.

De provincie Noord-Brabant zorgt niet goed voor het compenseren van beschermde natuur die wordt aangetast, aldus de rekenkamer. Die onderzocht 23 verschillende projecten waarbij de provincie op een andere plek voor natuurcompensatie moest zorgen. Bij de meeste projecten wordt niet of onvoldoende voldaan aan essentiële eisen.

Het komt voor dat bestaand natuurgebied als compensatie wordt aangewezen. In andere gevallen wordt landbouwgrond op papier omgezet in natuurgrond, maar blijkt dat in de praktijk maar deels te gebeuren. Dat het mis gaat ligt niet aan de provinciale regels, maar vooral aan de controle op de uitvoering.

Gedeputeerde Staten van Brabant vinden dat het rapport onvoldoende recht doet aan de werkelijkheid. De rekenkamer op haar beurt betreurt het dat GS nauwelijks inhoudelijk ingaan op de conclusies en aanbevelingen. De klacht van de provincie, dat de rekenkamer niet alle projecten heeft onderzocht, wekt verbazing bij de rekenkamer, omdat alle door de provincie zelf aangeleverde projecten zijn onderzocht.

Brabants Landschap zegt dat het rapport duidelijk maakt dat controle en sanctionering door de provincie van groot belang is en pleit ervoor de controle niet aan de gemeenten over te laten.

Beheer
WP Admin