AlgemeenAchtergrond

Natura-echec

Natura 2000 was al een klucht, maar de jongste brief van LNV-minister Gerda Verburg maakt het er niet beter op.

Verburg geeft daarin te kennen dat ze driekwart van de wijzigingsvoorstellen die de provincies aandragen overneemt.

Mooi, de minister luistert naar de inbreng vanuit de regio, kun je concluderen. Maar de brief is ook anders te lezen: als zoveel wijzigingen uit op zich verre van voldragen beheerplannen het al halen, wat zegt dat dan over de zorgvuldigheid waarmee de Natura 2000-gebieden oorspronkelijk zijn aangewezen?

In een aantal gebieden blijken te beschermen soorten helemaal niet voor te komen, ook niet ten tijde van de aanwijzing in 2004, erkent de minister. Ook kunnen sommige soorten, conform voorstellen van de provincies, veel beter elders worden beschermd.

Met deze openhartigheid ondergraaft Verburg feitelijk het Natura-beleid. Want wie gelooft nu nog dat andere besluiten, over het aantal te beschermen gebieden, de grenzen daarvan en te halen natuurdoelen, wél accuraat en behoedzaam zijn genomen?

De minister erkent voorts dat de beheerplannen te weinig aandacht schenken aan sociaal-economische aspecten. En dat stikstof nog een groot probleem is. Een jaar lijkt te kort om dit allemaal recht te zetten.

Beheer
WP Admin