AlgemeenAchtergrond

NAJK: passie onder jongeren om te boeren blijft groot

De passie onder agrarische jongeren om te gaan boeren blijft groot.

Dat concludeert de jongerenorganisatie NAJK.Vooral in de veehouderij en de akkerbouw is er veel belangstelling om de agrarische bedrijven over te nemen. “Deze passie is in de tuinbouw echt wat minder omdat daar het ‘overleven’ nu echt voorop staat”, aldus Jacqueline van der Burg, tuinbouwbestuurder in het NAJK-bestuur.

Het NAJK gaat nog meer de nadruk leggen op bewust kiezen, waarbij stoppen of niet overnemen ook een keuze is. “Sommige jongeren zijn te veel gefixeerd op de top 10-bedrijven. Bij cursussen moet daarom op het punt van ondernemerschap nog scherper worden ingestoken”, aldus NAJK-voorzitter Wilco de Jong.

Volgens Joris Baecke, voorzitter van de Europese agrarische jongerenorganisatie Ceja, moeten boeren zich meer gaan profileren als ondernemer. “We moeten niet alleen bezig zijn met produceren, maar ook met de vraag waarom we produceren, en voor wie.”

Wat Baecke betreft staat nog helemaal niet vast dat het gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2013 negatief uitpakt. “De strijd is nog niet gestreden.” Volgens hem is de regering oneerlijk wanneer ze enerzijds meer eisen oplegt aan boeren, en anderzijds in het budget wil snijden.

Baecke vindt dat boeren actiever de landelijke politiek moeten benaderen. “Europa kent geen gelijk speelveld omdat landen uitzonderingsposities vragen. Dat doen we zelf met de derogatie ook. Het is zaak actief te pleiten voor normen die in ieder geval niet hoger zijn dan bij Europese collega’s.”

Beheer
WP Admin