AlgemeenOpinie

NAJK: nieuwe natuur is misdaad tegen menselijkheid

De aanleg van nieuwe natuur is een misdaad tegen de menselijkheid.

Dat zegt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in reactie op uitspraken van Jean Ziegler, onafhankelijk expert van de Verenigde Naties over het recht op voedsel.

Ziegler bepleit dat het een misdaad tegen de menselijkheid is om agrarisch productieve bodem te veranderen in bodem die wordt opgestookt in biobrandstof. “Het omzetten van agrarische productieve bodem in nieuwe natuur, is een nog grotere misdaad tegen de menselijkheid”, reageert het NAJK. De organisatie verwijst naar de verschillende plannen van de aanleg van natuur op landbouwgrond in Nederland.

“Nu het tekort aan voedsel steeds nijpender wordt en voedselprijzen stijgen, moet een moment van bezinning plaatsvinden als het gaat om de plannen voor het creëren van nieuwe natuur”, vindt NAJK.

De vraag naar voedsel zal de komende jaren stijgen als gevolg van de groeiende wereldbevolking. “Goede landbouwgrond is van groot belang om in deze stijgende vraag naar voedsel te voorzien en daar moeten we dus zorgvuldig mee omspringen. Het onbruikbaar maken van hoogwaardig productieve landbouwgrond is ongepast ten aanzien van de centrale functie van voedsel voor mens en dier”, aldus NAJK.

De jonge boeren vinden dat Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen. “Een land waaruit kennis wordt geëxporteerd over landbouw, moet laten zien dat het van groot belang is zorgvuldig om te springen met landbouwgrond. Dit is immers de basis van de voedselvoorziening.”

Beheer
WP Admin