Partner
RundveePartner

‘Mycotoxine deactivator Mycofix® is een waardevolle verzekering’

Ken je de belasting van mycotoxines in ruwvoer? Het antwoord hierop is vaak: ‘nee’. Maar let op: deze gifstoffen worden vaak met hoge waardes aangetroffen in ruwvoer zoals snijmais en zorgen voor veel problemen op veebedrijven. In een praktijkproef zag rosékalverhouder Paul van der Heijden grote verbeteringen na het voeren van de mycotoxine deactivator, Mycofix®. Sindsdien voegt hij het product standaard toe aan het kalverrantsoen.

Als één van de grotere rosékalverhouders van Nederland is Paul van der Heijden uit het Brabantse Someren goed bekend met de relatie tussen voer en gezondheid. Dat mindere prestaties van de kalveren vorig jaar te wijten waren aan mycotoxines in de maiskuil had hij echter niet eerder gezien. “Het liep niet lekker, er waren te veel slijters en kalveren met gewrichtsproblemen. De voeradviseur attendeerde op de mogelijkheid van mycotoxines”, vertelt de ondernemer.

Mycotoxines zijn gifstoffen van schimmels, zoals deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV) en zearalenon (ZEN). Al voor de oogst worden deze gifstoffen op het gewas afgezet. De gifstoffen hebben boven bepaalde niveaus direct effect op de gezondheid en productieresultaten, maar werken ook negatief op de effectiviteit van vaccinaties.

Sander Janssen, dierenarts bij DSM: “Hoe meer negatieve omstandigheden, hoe groter de negatieve impact van mycotoxines.” Bij Van der Heijden uitte zich dat in het uit elkaar groeien van de koppel, ruw haarkleed en veel kalveren die Mycoplasma-positief waren op basis van bloedonderzoek.

DSM

Meten is weten

Dat de maiskuilen van de kalverhouder mycotoxines bevatten was geen verrassing; dat is namelijk het geval bij alle 84 onderzochte maiskuilen van oogstjaar 2021 (zie tabel 1, DSM data). Nog belangrijker is de constatering dat vanuit de voercomponent snijmais al op een kwart van de rundveebedrijven het risico als hoog risico wordt ingeschat.

Tabel DSM partner

Effectieve aanpak met resultaat

Om de problematiek te tackelen hebben Van der Heijden en DSM een aantal proeven in gang gezet met Mycofix®. Deze unieke mycotoxine-deactivator pakt de gifstoffen op verschillende manieren aan (zie kader).

De kalverhouder heeft de uitkomsten echter niet afgewacht; de verbeteringen waren zo duidelijk dat hij zo snel mogelijk alle kalveren op het product wilde hebben. “Vooral de achterblijvers trekken beter bij waardoor koppels nu weer uniformer zijn.”

De kalveren krijgen de eerste 100 dagen via het rantsoen 10 gram Mycofix® per dag. De mengvoerfabrikant mengt het nu standaard in het voer. Tussen de 100 en 150 dagen wordt nog gekeken naar het meest optimale niveau. “In het begin hebben ze het naar verhouding harder nodig dan op latere leeftijd”, aldus de kalverhouder. “Belasting van mycotoxines laat ik in mijn toekomstige maiskuilen voortaan standaard onderzoeken.” In goed overleg wordt dan de optimale dosering Mycofix® vastgesteld. “Maar, dat ik ermee doorga, staat als een paal boven water.”

DSM 2closeup

Preventie blijft lastig

De huidige kostprijs van het product vindt Van der Heijden acceptabel, zeker gezien de verbeteringen die hij ervaart. “Een minder koppel kost veel meer geld.”

Op de achtergrond speelt ook mee dat in de snijmaishandel er snel moet worden aangekocht. In die korte tijdspanne lukt het niet om dan een mycotoxine-onderzoek uit te voeren. Mycotoxines kun je niet zien, ruiken of proeven. Een op het land gezond ogend gewas kan toch belast zijn met mycotoxines. Kortom, Mycofix® is ook in dit kader een waardevolle verzekering.

Beheer
WP Admin