AkkerbouwAchtergrond

Mogelijk weer suikertekort in EU

Brussel – Om een suikertekort in de EU te voorkomen moet de Europese Commissie in het nieuwe seizoen opnieuw surplussuiker overhevelen naar de markt voor quotumsuiker. Dat is gunstig voor de bietenprijs omdat quotumsuiker meer geld opbrengt dan surplussuiker.

Het Productschap Akkerbouw (PA) trekt die conclusie uit de suikerbalans voor het nieuwe seizoen 2011/2012, dat 1 oktober begint. Het seizoen begint met een voorraad quotumsuiker van 1,87 miljoen ton. De Commissie schat dat de import uitkomt op ruim 3,3 miljoen ton. Uitgaande van een quotum van 13,8 miljoen ton suiker en isoglucose en een verbruik van 16,6 miljoen ton suiker voor de voedingsmarkt en een export van 1,2 miljoen ton, is de voorraad op 30 september 2012 gezakt naar 1,145 miljoen ton.

De Commissie ontkomt niet aan maatregelen om een suikertekort te voorkomen, zegt een woordvoerder van het PA. “Dat was in 2010/2011 ook zo. De Commissie gaf toestemming om 500.000 ton surplussuiker te verkopen als quotumsuiker. En er mocht 500.000 ton suiker extra worden ingevoerd zonder heffing.”

Er is genoeg surplussuiker, zegt de woordvoerder. “De Commissie schat dat de EU in het nieuwe seizoen bijna 17,5 miljoen ton suiker produceert uit bieten. Het EU-quotum is 13,3 miljoen ton, terwijl 3,4 miljoen ton suiker heffingvrij mag worden geïmporteerd. Het hangt af van de wereldmarktprijs hoeveel suiker wordt geïmporteerd. Dit seizoen lag de wereldmarktprijs tijdelijk boven de Europese. Dan wordt niks verkocht aan de EU. De Commissie is nu bezig de wensen van de lidstaten te inventariseren.”

Beheer
WP Admin