AlgemeenAchtergrond

Mogelijk extra grond nodig

Boeren moeten mogelijk grond bijkopen, huren of pachten om hun toeslagrechten ook volgend jaar uitbetaald te krijgen. Dat heeft landbouwminister Gerda Verburg donderdag 3 december gezegd tijdens het debat over de landbouwbegroting.

Andere optie is volgens de minister om rechten te verkopen. Het is het gevolg van de herziening van het perceelsregister, die Dienst Regelingen nu uitvoert. Dat gebeurt op last van de Europese Commissie, die fouten in het register heeft vastgesteld. Om toeslagrechten te kunnen verzilveren is voldoende grond nodig.

Veel fracties in de Kamer zijn bezorgd over de gevolgen van de herziening van het register. Ze vrezen dat boeren financiële schade ondervinden, via korting op de inkomenstoeslagen en beheerssubsidies en afname van de plaatsingsruimte voor mest.

De coalitiepartijen vinden dat de herziening niet mag leiden tot korting op de toeslagen en vergoedingen voor landschapsbeheer voor dit jaar. Verburg vindt dat ook, maar wilde gisteren geen garanties afgeven; ze is nog in overleg met de Europese Commissie.

De Commissie heeft bij twee inspecties, in 2007 en begin 2009, vastgesteld dat de Nederlandse perceelsregistratie niet klopt; sloten en houtwallen werden ten onrechte meegeteld als subsidiabel voor de toeslagen. Brussel heeft Nederland al een boete opgelegd van 16,6 miljoen euro vanwege onterecht uitgekeerde steun in 2005-2007. Volgens Verburg dreigen meer boetes als de registratie niet wordt aangepast.

Beheer
WP Admin