Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Moeizame start van Flevolands groeiseizoen

In Flevoland kostte het voorjaarswerk veel moeite. Er is veel beregend om de grond bewerkbaar te krijgen. Daarna is er veel beregend om de gewassen te laten groeien. Zelfs voor toepassen van bodemherbiciden is beregend. Nu er op veel plaatsen regen is gevallen komt de groei op gang.

Bert Hanse uit Marknesse (Fl.) kijkt of alle peen wel opkomt. Voor het ruggentrekken is het land beregend en na het zaaien nog een keer. Korstvorming is op de zavelgrond een risico na beregenen. In het midden van het perceel staat de peen er redelijk op. - Foto's: Sytze Bakker

De Lady Anna-aardappelen komen net boven. De regen kwam voor dit gewas net op tijd.

De opkomst van de op 4 mei gezaaide soja is volgens Schreuder perfect. Het staat er mooi op. De grond is ook hier tweemaal voorbewerkt.

De tarwe is rond 1 november door de loonwerker met een spitzaaicombinatie gezaaid. De tarwe kwam goed op. De 1e kunstmest is half maart gestrooid. Door de droogte duurde het lang voordat de stikstof opgenomen werd. De lengte is maximaal 90 centimeter, dat valt Schreuder niet tegen.

Schreuder zaaide laat omdat er een proefveld van SES Van der Have in het perceel ligt. Voor de proef is het belangrijk dat alle bieten opkomen.

Aan de voor en achterkant van het perceel zaaide Hanse de eerste meters van de ruggen over vanwege de slechte opkomst. Nu lijkt het er op dat er op de overgezaaide plekken voldoende peen opkomt.

Het uien en bietenland legde Hanse in twee keer klaar met rotorkopeg en cambridge-rollen. Na 2,5 week was er 40 % van zowel de uien en bieten gekiemd. Toen 12 millimeter beregend om deze gewassen boven te krijgen. Resultaat een tweewassig beeld in de nu redelijk staande suikerbieten.

Bij de zaaiuien hetzelfde beeld, maar nadat het land weer grijs was is er gerold met cambridge-rol om de korst ontstaan door beregening te breken. Twee weken geleden nogmaals beregend omdat ze niet wilden groeien. Ze staan er nu redelijk bij.

De suikerbieten zijn pas 7 en 8 mei gezaaid. Ook dit land is tweemaal voorbewerkt. De eerste maal met de rotorkopeg. Na een regenperiode nogmaals met de sneleg. Bijna alle bieten zijn bijna opgekomen.

De uien zijn wel wat onregelmatig opgekomen, de ploegvoren dwars over het perceel zijn nog weer te vinden. Naar omstandigheden is Schreuder redelijk tevreden over de stand van het gewas.

Bij Hanse staat een mooi perceel Evolution-pootaardappelen. Deze hebben al mooie knollen in een vochtige rug.

Rockito-zaaiuien van Harry Schreuder in Swifterbant (Fl.). Het zaaibed is tweemaal voorbewerkt met de rotorkopeg, de uien zijn op 15 en 16 april gezaaid. Op 18 en 19 april zijn ze door de loonwerker beregend.

Beheer
WP Admin