AlgemeenAchtergrond

Minister zegt steun toe bij problemen door blauwtong

Veel bedrijven komen in moeilijkheden door maatregelen die de overheid neemt om blauwtong te bestrijden. Het gaat hier vooral om vee-exporteurs. Minister Gerda Verburg van LNV gaat een financiële regeling instellen. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland leek de blauwtong (bleutongue) veroorzaakt door het type 8 redelijk onder de knie te krijgen door inenten, maar nu duiken er twee nieuwe varianten op: type 6 en type 1. Type 6 is nieuw in Europa. Er is een groot insluitingsgebied ingesteld rondom de uitbraakhaarden van het type 6, van waaruit export naar gebieden zonder dit type niet meer mogelijk is.

Verburg wil een algemene maatregel in het leven roepen die ze kan toepassen zodra er vanwege een dierziekte noodzaak is een voorziening te treffen voor bedrijven. Het gaat hier nadrukkelijk om een vangnet. Er gelden dan ook strenge voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de regeling. Er komen alleen bedrijven in aanmerking die in principe levensvatbaar zijn, maar niet op eigen kracht en met behulp van banken hun bedrijf kunnen voortzetten door de overheidsmaatregelen.

Zowel bedrijven in de landbouwsector als bedrijven buiten de landbouw, zoals veevervoerders en exporteurs van fokvee, kunnen aanspraak maken op de regeling. De financiële regeling moet zo spoedig mogelijk ingaan. De regeling betekent staatssteun, zodat toestemming gevraagd moet worden van de Europese Commissie.

Bij maatregelen kan gedacht worden aan verruiming van het Borgstellingsfonds, ontheffing voor werktijdverkorting, uitstel van bepaalde lasten (in België toegepast) en het instellen van een noodfonds. Aan het Borgstellingsfonds is €1 miljoen extra toegezegd. Voor vee-exporteurs is het Borgstellingsfonds onbruikbaar, omdat dit fonds alleen toegankelijk is voor primaire landbouwbedrijven. Ten tijde van de MKZ-crisis had de minister van Economische Zaken een borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf ingesteld, de BBMKB.

Lees ook Maatregelen na bluetongue in Duitsland en België

Meer informatie LNV: dossier Blauwtong

Beheer
WP Admin