Carola Schouten - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Minister: geen onderzoek naar mestforfaits nodig

Er komt geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse excretieforfaits voor stikstof en fosfaat in het Nederlandse mestbeleid. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD).

Schouten: “Het is een bewuste keuze de forfaitaire normen nu niet aan te passen. Het is niet zo dat er twijfel bestaat over de wetenschappelijke onderbouwing en dat er dientengevolge behoefte is aan een toetsing.”

De minister erkent dat er verschillen zijn tussen de Nederlandse en Vlaamse forfaits, maar aanpassing van de Nederlandse forfaits in de richting van de Vlaamse cijfers zou er slechts toe leiden dat in Nederland meer melkvee gehouden kan worden, met alle gevolgen van dien voor de werkelijke fosfaatproductie en de gevolgen. “Naast de hoeveelheid rechten in de markt moeten we ook oog houden voor de werkelijke productie van fosfaat en stikstof. Dat is immers waar het fosfaatrechtenstelsel op stuurt”, aldus de minister.

Schouten zegt dat het een bewuste keuze is om de forfaits vooralsnog niet aan te passen, hoewel er in is voorzien dat dat periodiek gebeurt. Dat er verschil is tussen de Vlaamse en Nederlandse cijfers kan onder andere te maken hebben met het feit dat de voersamenstelling in Vlaanderen verschilt van de Nederlandse.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin