Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Minder varkens aan de haak in eerste kwartaal 2019

Het aantal varkens dat in het eerste kwartaal in Nederlandse slachterijen is geslacht, is flink gedaald.

Volgens de cijfers van RVO.nl zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 80.000 varkens minder geslacht dan in de eerste 3 maanden van 2018. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er gewoonweg minder aanbod aan vleesvarkens was, ook al werken slachterijen nog niet met een ondercapaciteit.

Dat er minder varkens aangeboden worden is te merken aan het feit dat slachterijen niet meer op zaterdag slachten, zoals vorig jaar het geval was. De gewichten van de geleverde varkens zijn nog wel 1,3 kilo hoger dan vorig jaar in het eerste kwartaal, maar het vleespercentage is gelijk gebleven.

Beheer
WP Admin