AkkerbouwAchtergrond

Minder, maar geen rampjaar voor Franse akkerbouw

Na de enorme droogte van afgelopen voorjaar vreesden Franse akkerbouwers voor een rampjaar. Maar toen kwam de regen, waardoor het graan op tijd is gaan groeien. Het wordt wel minder, maar een ramp is het zeker niet, terwijl bij sommige gewassen als koolzaad, aardappelen en ook zonnebloemen zelfs een plusje uit de bus lijkt te komen.

De statistiekdienst SSP van het Franse ministerie van landbouw in Parijs geeft in de aanloop naar de eindoogst elke maand een prognose af. In de laatste voorspelling, die van begin deze maand, gaat de dienst uit van 60 miljoen ton graan. Dat is dan 5,8 miljoen ton ofwel 9 procent minder dan in het vorige, uitstekend verlopen seizoen. Een flinke tegenvaller, maar niet zo erg als wat ook de SSP eerst vreesde.

Rond mei ging de Franse akkerbouw nog van veel grotere verliezen uit. Die lagere oogst is daarbij geheel te wijten aan de terugloop van de opbrengst per hectare, voegt de dienst daaraan toe.
Verreweg het belangrijkste gewas is en blijft zachte tarwe, waarmee Frankrijk koploper is in Europa. De opbrengst wordt nu geschat op 32,5 miljoen ton, dan is dan 9 procent lager dan vorig seizoen.

Het areaal is met net iets meer dan 5 miljoen hectare weliswaar wat groter dan vorig jaar, maar het rendement wordt nu geschat op 6,5 ton per hectare. Dat is niet alleen minder dan vorig jaar, maar komt ook 0,6 ton per hectare onder het vijfjaarlijks gemiddelde uit. De SSP laat daarbij weten dat de droogte een nationaal probleem was want het rendement is in alle regio’s gedaald.

Bij de veel minder belangrijke harde tarwe komt de klap harder aan. De oogst aan dat gewas wordt geraamd op 2 miljoen ton, een kwart minder dan vorig seizoen. Dat is echter deels te wijten aan een flinke daling van het areaal. Gerst zal naar verwachting 8,8 miljoen ton opbrengen, 13 procent minder dan vorig seizoen en zelfs 20 procent onder het gemiddelde van de laatste vijf jaar.

Het areaal aan gerst is opnieuw wat kleiner, dit jaar ruim 1,5 miljoen hectare, terwijl de opbrengst gemiddeld 0,7 ton per hectare lager uit lijkt te komen. Verder halen de Fransen ook 1,9 miljoen ton triticale op, minder dan vorig jaar maar een goede 7 procent meer dan het vijfjaarlijks gemiddelde.

Koolzaad heeft minder te lijden gehad van de droogte dan de latere gewassen. Hier is ruim 5 miljoen ton van de velden gehaald, ruim 4 procent meer dan vorig seizoen. Dat is geheel te danken aan het met 5 procent naar meer dan 1,5 miljoen hectare toegenomen areaal, terwijl de opbrengst per hectare op vrijwel hetzelfde niveau lag als vorig seizoen. Van de 21 Franse regio’s waar koolzaad geteeld wordt, is de oogst ook in 16 hoger uitgekomen met Champagne-Ardennes in de noordoosthoek van het land als topper met een groei van 8 procent.

Ook zonnebloemen, een voor het zomerse landschap in veel streken van Frankrijk kenmerkend gewas, leveren dit jaar meer op. Hier wordt de oogst geschat op 1,7 miljoen ton wat dan 5 procent meer dan vorig jaar en zelfs 12 procent boven het vijfjaarlijks gemiddeld zou worden.

Een goed seizoen lijkt, althans wat de hoeveelheden betreft, ook in het verschiet te liggen voor de telers van consumptie-aardappelen. SSP schat dat bijna 5,5 miljoen ton van de velden gehaald wordt. Daarmee zou de oogst niet alleen ruim boven de magische grens van 5 miljoen ton uitkomen, maar ligt ook een goede half miljoen ton hoger dan vorig seizoen. Vergeleken bij het vijfjaarlijks gemiddelde komen aardappelen daarmee ruim 10 procent hoger uit.

Dat is voor het overgrote deel te danken aan het feit dat ook de Franse telers na het goede vorige seizoen het areaal hebben uitgebreid met 11 procent naar 126.000 hectare. De opbrengst wordt tot nu toe een procentje hoger geschat, maar dat zou door de ook in Frankrijk gunstige weersomstandigheden voor aardappelen best nog eens wat hoger uit kunnen komen.

Beheer
WP Admin