AlgemeenAchtergrond

‘Minder landbouwinvesteringen’

ABN Amro verwacht dat het uitstaand krediet in de land- en tuinbouw dit jaar met 2 tot 4 procent toeneemt.

Een jaar eerder was dit nog 15 procent. Dat verklaart Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven van de bank.

Boeren en tuinders investeren zelf volgens Berntsen minder, deels uit onterechte angst. ”Al kij­ken wij ook wel iets strenger naar aanvragen.”Berntsen deed de uitspraak bij de presentatie van de Visie op Sec­toren van ABN Amro. Hij bena­drukte dat de land- en tuinbouw in vergelijk met andere sectoren relatief stabiel blijft ondanks de crisis.

De directeur Agrarische bedrij­ven voegt daaraan toe: ”Zoals Ruud Huirne van het landbouw­economisch instituut LEI heeft gezegd: na de financiële crisis komt een voedselcrisis. Dat bete­kent dat er meer vraag dan aan­bod is.”De eerste drie maanden van dit jaar groeide het uitstaand krediet van ABN Amro in de land- en tuinbouwsector met 2 procent. Dit staat in schril contrast met vorig jaar, toen ABN Amro nog 15 pro­cent groei noteerde, en haar am­bities in de agrarische sector on­derstreepte.De jaren ervoor groeide het uit­staand krediet steeds met onge­veer 10 procent.

Het marktaandeel in termen van aantal bedrijven wordt door Berntsen geschat op 11 procent. Berntsen verwacht dat dit op dit moment gelijk blijft.Omdat de bank veelal de grote­re en internationaal opererende bedrijven als klant heeft, is het marktaandeel in termen van uit­staand krediet circa 17 procent, zo stelt de bank.

Beheer
WP Admin