AlgemeenAchtergrond

Minder geld voor jonge boeren

Het budget van de investeringssteun voor jonge agrariërs is dit jaar een stuk minder dan in 2005. Het ministerie van LNV heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld daar waar vorig jaar nog 15 miljoen euro werd bijgedragen.

Beheer
WP Admin