AlgemeenAchtergrond

Minder bedrijven hebben quotum

Het aantal bedrijven dat in het bezit is van melkquotum, is het afgelopen seizoen 2005/06 sterker gedaald dan de afgelopen jaren gebruikelijk was.

Beheer
WP Admin