AlgemeenAchtergrond

Minder aardappelen dan vorig jaar

De bruto opbrengst van consumptieaardappelen is 5 tot 10 procent lager dan vorig jaar.

Doordat de uitval bovengemiddeld zal zijn, komen er netto nog minder aardappelen beschikbaar.

Dat concludeert de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) op basis van de laatste proefrooiingen. Daaruit blijkt dat de opbrengst 6 procent lager uitvalt dan vorig jaar, zegt VTA-bestuurder Meeuw de Bruijne. “Volgens het CBS is het areaal consumptieaardappelen bijna 1 procent gekrompen. Gecombineerd met de lagere hectareopbrengst zal de bruto-opbrengst 5 tot 10 procent lager uitvallen dan vorig jaar.”

De aardappelgewassen waren door de droogte half september al afgestorven, constateert De Bruijne. “De nagroei tussen half augustus en half september is uitgekomen op ruim 4 ton per hectare. Dat is de laagste nagroei sinds we tien jaar geleden zijn begonnen met de opbrengstbepalingen. Na half september is er niks meer bij gegroeid.”

De netto-beschikbaarheid van consumptieaardappelen zal flink lager uitvallen, verwacht De Bruijne. “Door de droogte treden veel rooibeschadigingen op. Bovendien zijn de aardappelen door het hoge onderwatergewicht gevoelig voor blauw. Daardoor zal de uitval dit jaar hoger zijn dan gemiddeld. Maar niemand durft te voorspellen hoeveel.” In Duitsland wordt een uitval verwacht van 20 procent.

Beheer
WP Admin