AlgemeenAchtergrond

Meten vocht in bodem vergroot opbrengst tarwe

De opbrengst van wintertarwe blijkt door beregening op basis van de hoeveelheid bodemvocht met 30 procent te kunnen stijgen.

Dat concludeert Dacom op basis van het Lofar-Agro project Plaatsspecifiek bodem- en watermanagement.

In het project meten sensoren de hoeveelheid bodemvocht op verschillende dieptes in de grond. Aan de hand van dit systeem van Dacom kan de teler zien hoeveel vocht het gewas opneemt, waardoor het optimale moment van beregening kan worden bepaald.

Akkerbouwer Roelof Tuin uit Valthermond behaalde met het systeem een opbrengt van 10,5 ton wintertarwe per hectare, terwijl hij normaal 8 ton per hectare oogst. Hij heeft het systeem afgelopen seizoen getest.

Op basis van de gemeten gegevens heeft Tuin in mei zijn wintertarwe vier keer beregend. In totaal werd 100 millimeter beregend, waarmee een opbrengstverhoging van 30 procent werd behaald ten opzichte van een gewas dat niet beregend wordt. “Hier wordt normaal gesproken niet beregend in graan. Het zou niet realistisch zijn om te vergelijken met wintertarwe in dit gebied dat wel beregend wordt”, legt Peter Raatjes van Dacom uit.

De proef loopt ook in gewassen als aardappelen en lelies, die normaal wel beregend worden. Raatjes: “Hiervan zijn nog geen opbrengsten bekend. Wel is te zien dat akkerbouwers die gebruik maken van het systeem eerder gaan beregenen dan akkerbouwers die gaan beregenen op het boeren-gevoel.” In totaal doen 25 akkerbouwers in Drenthe mee aan dit project.