VarkensFoto

Met balanshok 1,4 big meer per worp

De familie Te Velde bouwde in 2009 een nieuwe kraamstal met daarin balanshokken.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen