AkkerbouwAchtergrond

Mestnormen

Bekijk de nieuwe stikstofnormen voor seizoen 2009. Wat fosfaat betreft verandert er in 2009 niets.

Voor stikstof zijn de normen lager vastgesteld. Hieronder zijn van enkele teelten de stikstofnormen weergegeven.

De fosfaatgebruiksnorm blijft voor grasland 100 kg/ha en voor bouwland 85 kg/ha.

Lees meer op kennisakker.nl »

Beheer
WP Admin