AlgemeenOpinie

Mestmonsters van salmonella blijven korter geldig

De geldigheid van mestmonsters voor salmonella-onderzoek zijn verkort. Dat meldt het productschap Pluimveevlees en Eieren (PPE).

Voordat de vleeskuikens afgeleverd worden aan de slachterij moeten mestmonsters worden genomen voor onderzoek naar Salmonella.

“In de regel vindt dit plaats in de leeftijd vanaf 21 dagen van de koppel. Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de geldigheid van deze monsters. Sinds 1 januari van dit jaar zijn deze monsters drie weken geldig na het moment van monstername”, aldus het PPE. Voorheen waren de monsters drie weken geldig na de datum waarop de uitslag bekend werd. De wijzinging komt door EU-regelgeving.

De mestmonsters zijn onderdeel van het Actieplan Salmonella Pluimveevlees. Volgens dit actieplan blijft de verplichting dat bedrijven periodiek na reinigen en ontsmetten een hygiënogram moeten laten nemen. In dit hygiënogram wordt de kwaliteit van het reinigen en ontsmetten gecontroleerd. De hygiënogrammen worden opgemaakt door daarvoor erkende instanties.

Over de verplichting van het hygiënogram waren onduidelijkheden. Na overleg met deskundigen en sectorvertegenwoordigers is besloten deze verplichting te handhaven. Vleeskuikenbedrijven en opfokbedrijven krijgen jaarlijks een controle, vermeerderingsbedrijven eens per twee ronden.

Een overzicht van de prijzen voor vleeskuikens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin