AlgemeenAchtergrond

Mesters Piétrain-varkens halen beste resultaten

Agrifirm varkensmesters met Piétrain-varkens behaalden in 2007 de hoogste voerwinsten. Dat blijkt uit gegevens van Agrifirm.

In 2007 zijn van ruim 500.000 vleesvarkens van Agrifirmklanten de gegevens verwerkt. Uit de resultaatvergelijking naar ras, waarbij de resultaten zijn gecorrigeerd naar het gewichtstraject 25-112 kilo blijkt dat de gemiddelde voerwinst uitkomt op 77 euro.
Piétraindieren geclassificeerd via de Duitse AutoFom methode behaalden gemiddeld de hoogste voerwinsten.
Die bedroeg 86 euro. Ook de vleesprijs per kilo is voor de Pietrain-AutoFom het hoogst. Het verschil is zo’n 4 cent per kilo met het Agrifirm gemiddelde.
Volgens Agrifirm is ongeveer 50 procent van de naar eindbeer onderverdeelde vleesvarkens afkomstig van een Piétrainbeer.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen