Dossier mest

Nieuws over mest, uitleg over de nieuwe regels, foto’s van de nieuwste of meest gebruikte installaties en scherpe blogs, vind je op deze pagina.

nieuwsberichten over mest

foto's en video's over mest

Foto: Koos Groenewold

Eerste mest op het land

Voor melkveehouder Robert kon deze eerste bemestingsdag niet vroeg genoeg komen. Bekijk de video.

Foto: Anton Dingemanse

Eerste mest op wintertarwe

De laatste week van maart is in Zeeland een begin gemaakt met het uitrijden van dierlijke mest op wintertarwe....

verder over mest

Vanaf 16 februari mag weer drijfmest worden uitgereden op alle gras- en bouwland. - Foto: Lex Salverda

Mestmarkt is in verandering

Het lijkt erop dat veehouders structureel rekening kunnen houden met lagere mestafzetkosten.